Mijn persoonlijke werkwijze

Holistisch, oplossingsgericht en kind centraal

Ik hanteer een holistische mensvisie. Ouders zie ik als de specialist van hun kinderen en beschouw ik als co-therapeut. Daarbij staat hun kind te allen tijde centraal.

Voor wie?

Kinderen tot 12 jaar (tot 17, in overleg) en hun ouders, maar ook andere opvoeders of begeleiders van (groepen) kinderen, kunnen bij Praktijk Fitis terecht. Bij Fitis wordt altijd gestreefd naar begeleiding op maat waar het gaat om de uitdagingen waar jij/jullie voor staan in het (gast)ouderschap.

Na een telefonische aanmelding ontvang je een vragenlijst. Deze informatie dient ter voorbereiding op de intake. Hierbij is jullie kind niet aanwezig. Na dit gesprek plannen we 5 wekelijkse kindsessies van één uur voor jullie kind en daarna houden we een ouder-/evaluatiegesprek. Afhankelijk van wat hierna nodig is, plannen we de vervolgsessies.

Ouderbegeleiding, individueel of samen in een systemisch consult is eveneens mogelijk wanneer je verklaringen of verdieping zoekt in contact met je kind, je Zelf of elkaar.

OK-sessies

Wanneer blijkt dat er verdieping of herstel gewenst is tussen jou en je kind, dan nodig ik jullie uit in een OK-sessie. Dit is een kindsessie waarin een ouder mee komt spelen en praten. Spelenderwijs wordt zo doorgaans helder waar het wringt in het ouder-kind contact en begeleid ik jullie naar jullie eigen oplossingen.

Toeval?

Ik geloof niet in toeval; situaties en ontmoetingen ‘vallen ons toe’. Ofwel, iedereen en alles wat we tegenkomen op ons pad, heeft ons iets te vertellen, te leren of uit te leggen; juist die mensen die heftige emoties bij ons losmaken. Kun je kijken als een jong kind, met verwondering in plaats van met een oordeel? Dan leef je vrijer en leer je meer. Traditioneel eindig ik veel sessies dan ook met het trekken van een kaartje.

werkwijze-handen

Behandelmodellen

Ik maak wisselend gebruik van zes behandelmodellen, te weten:

1. Medisch model
Lichamelijke klachten vaststellen en vertalen naar de psychosomatische betekenis. Een tipje van de sluier alvast opgelicht naar de oorzaak en dus naar de oplossing van een probleem.


2. Stressmodel
Leren omgaan met situaties die stress veroorzaken door het vergroten van draagkracht en verminderen van draaglast; met aandacht op weerbaarheid en assertiviteit. Dit kan ook een hele praktische aanpassing zijn.


3. Cognitief-/gedragsmodel
Doelgericht doorbreken van aangeleerd, ongewenst gedrag. In samenspraak met jullie als ouders externe omstandigheden veranderen en het kind leren omgaan met onveranderlijke omstandigheden.


4. Psychodynamisch model
Belemmerende gedachtenpatronen en overtuigingen omdenken naar IK-versterkende gedachten en overtuigingen. Zo krijgt een kind weer een positief zelfbeeld en een realistisch beeld van de wereld om hem heen.


5. Communicatie-/systeemmodel
Systemen zoals het gezin, familie, school en vriendengroep hebben veel invloed op een kind. Opvoeders betrek ik intensief via oudergesprekken, OK-sessies (ouder en kind samen in een kindsessie), familieopstellingen en schoolobservaties.


6. Transpersoonlijk model
Zingeving en identiteitsvorming; “Wie ben ik, wat voel ik, wat wil ik, hoe kan ik dat bereiken en hoe kan ik mezelf blijven onder de gegeven omstandigheden?”
De gebruikte interventies werken doorgaans op het onbewuste; de regisseur van ons bewuste Zelf.

Over mij

De kwaliteit en impact van de band tussen ouders en kinderen heeft mij altijd geïntrigeerd. Tijdens mijn opleiding en werk als sociaal pedagogisch hulpverlener (2002) en integratieve kindertherapeut (2010) maakte ik kennis met relationele verstoringen tussen familieleden en de gevolgen hiervan. Pas sinds de geboorte van onze dochter in 2003, ondervond en begreep ik de diepere betekenis van de aanwezige zielsverbondenheid. Ik leerde hoe verstrekkend dit fenomeen is, maar ook hoe je middels familieopstellingen meer inzicht en begrip kunt krijgen in deze dynamiek.

Na een intensieve loopbaan in dienst van instellingen, waar ik werkte met kinderen met diverse psychische en fysieke beperkingen, kwam in 2008 de weg vrij voor mijn eigen praktijk. Vanaf toen bepaalde ik flexibel en afgestemd op (de hulpvraag van) kinderen en hun ouders, mijn eigen-wijze koers. Ik zie ouders als mijn co-therapeuten en begeleid hen en hun kinderen in een passend traject naar hun persoonlijke oplossingen. Samen weten en bereiken we meer.

Voor aanvullende algemene informatie; download hier het Profieldocument RBCZ kinder- en jeugdtherapeuten

Bewaren

Bewaren

Bewaren