Integratieve therapie Culemborg

Wat is integratieve therapie?

Integratieve therapie is een laagdrempelige en kortdurende therapievorm, speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren, waarbij op diverse lagen gezocht wordt naar oorzaak en gevolg van problemen waar je als individu tegenaan loopt.

Uitgangspunt voor de kindertherapeut is dat elk individu onbewust weet welke oplossingen het al in huis heeft. Samen met de therapeut op zoek naar eigen hulpbronnen en persoonlijke antwoorden. Waar het uiteindelijk in de therapie om gaat is dat een kind zich weer vrij kan ontwikkelen.

Ouders worden actief bij de therapie betrokken. De therapeut ondersteunt hen met concrete tips en adviezen om anders naar het gedrag van hun kind te kijken en ermee te leren omgaan. Indien nodig en gewenst vinden ouder-kindsessies of een observatie en gesprekken plaats op school of de opvang, zeker bij een vermoeden van een ontwikkelingsvoorsprong.

Integratieve therapie

Voor kinderen en jongeren

Het traject

Na een oriënterend telefonisch contact vullen ouders en/of de jongere zelf, een vragenlijst in ter voorbereiding op de intake. Deze vindt plaats zónder kinderen. Hierna plannen we 5 kindsessies en een evaluatiegesprek.

Wil je kind niet dat jij vertrekt, voel je dan vrij om erbij te blijven en/of mee te spelen. Na de tussenevaluatie plannen we één- of tweewekelijkse vervolgsessies voor jullie kind, gevolgd door een afrondend gesprek of een 2e tussenevaluatie. Indien nodig observeer ik op school, de opvang of thuis.

Tussentijds nodig ik jullie als ouders uit voor individuele (systemische) consulten. Ouders houden mij als therapeut op de hoogte van bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op de behandeling en omgekeerd.

Neem gerust contact met mij op

Wijsheid komt niet altijd met de jaren; luister ook naar wat jouw kind te vertellen heeft!

Informeer vrijblijvend:
info@praktijkfitis.nl
06 1129 2069

Specialismen

Ik ben specialist op het gebied van het jonge kind in ontwikkeling en daarmee eveneens van het ‘innerlijk kind’ dat we allemaal met ons meedragen. Daarnaast heb ik kennis, kunde en ervaring op het gebied van onder meer ontwikkelingsvoorsprong (HB), complexe echtscheiding, hoogsensitiviteit, hechting en trauma als gevolg van mishandeling of verwaarlozing.

Als holistisch therapeut sta ik stevig geaard en heb tegelijkertijd een rotsvast vertrouwen in het feit dat alles wat er gebeurt een overstijgende reden heeft. Aldus handel ik zonder oordeel én altijd met jullie kind centraal.

Specialismen: het (innerlijk) kind, hoogsensitiviteit, hechting, trauma, ontwikkelingsvoorsprong, familieopstellingen en systeemdynamiek.

Kijk door het masker van gedrag heen

Samen zoeken wij naar jouw oplossing

Behandelmodellen

Ik maak wisselend gebruik van zes behandelmodellen, te weten:

1. Medisch model

Lichamelijke klachten vaststellen en vertalen naar de psychosomatische betekenis ervan. Zo wordt een tipje van de sluier opgelicht naar oorzaak en gevolg waarna de weg open ligt naar oplossingen en heling.

2. Stressmodel

Leren omgaan met situaties die stress veroorzaken door het vergroten van draagkracht en verminderen van draaglast; met aandacht op weerbaarheid en assertiviteit. Dit kan ook hele praktische aanpassingen of oefeningen inhouden.

3. Cognitief-/gedragsmodel

Doelgericht doorbreken van aangeleerd, ongewenst gedrag. In samenspraak met jullie als ouders externe omstandigheden aanpassen en het kind leren omgaan met onveranderlijke omstandigheden.

4. Psychodynamisch model

Belemmerende gedachtenpatronen en overtuigingen omdenken naar IK-versterkende gedachten en overtuigingen. Zo kunnen weer een positief zelfbeeld en wereldbeeld worden ontwikkeld.

5. Communicatie-/systeemmodel

Systemen zoals het gezin, familie, school en vriendengroep hebben veel invloed op een kind. Opvoeders betrek ik mede daarom intensief via oudergesprekken, telefonische consulten, soms in OK-sessies (sessies met ouder en kind samen), via familieopstellingen, kind-observaties op opvang of school en evt. multidisciplinair overleg.

6. Transpersoonlijk model

Zingeving en identiteitsvorming; “Wie ben ik, wat voel ik, wat wil ik, hoe kan ik dat bereiken en hoe kan ik mezelf blijven en ontwikkelen onder de gegeven omstandigheden?”
De gebruikte interventies werken doorgaans op het onbewuste; de regisseur van ons bewuste Zelf of Ego.