Veel gestelde vragen

Klik voor het antwoord

Vertel je alles wat ik zeg aan mijn ouders?
Nee. Alles wat jij vertelt is privé, dus dat vertel ik niet zomaar door. Ik vraag altijd eerst jouw toestemming. Heb je bijvoorbeeld een geheim dat je niet aan je ouders wilt vertellen, dan bespreken we samen hoe we dat op kunnen lossen. En misschien wil je het dan zelf alsnog wel vertellen.
Mag mijn broertje of zusje ook een keer mee komen?
Ja natuurlijk. Als jullie dat beide willen en jullie ouders het ook goed vinden, dan is hij/zij van harte welkom.
Ik wil geen lessen missen op school. Kan ik ook na schooltijd komen?
Als jij daar een hele goede reden voor hebt, zal ik mijn best doen om de kindsessies buiten schooltijd te plannen. Maar ik kan je niet beloven dat het ook altijd lukt.
Hoe gaat het eigenlijk precies als ik bij jou kom?
Dat bepaal jij zelf. Je kunt kiezen wat je wilt doen; praten of niet, een spel, schilderen, tekenen, knutselen, verkleden, boksen, yoga….en nog veel meer.
Wat kost Integratieve Kindertherapie en wordt het vergoed?
Ik hanteer een uurtarief van € 75,- inclusief BTW (per 01-09-2016 € 80,- per uur). De meeste zorgverzekeraars vergoeden van elke sessie een deel van de kosten uit de aanvullende verzekering onder ‘alternatieve gezondheidszorg’ of ‘overige psychosociale therapie’. Daarbij wordt, afhankelijk van jouw persoonlijke pakketkeuze, een maximum bedrag per jaar vergoed.
Onze zorgverzekeraar vergoed de integratieve therapie niet, wat nu?
Wanneer je kind al therapie geniet en vooruitgang boekt, kun je een coulancebrief sturen naar je zorgverzekeraar waarin je kenbaar maakt dat de behandeling helpt en dat je graag een vergoeding wilt.
Een andere mogelijkheid is om te informeren bij de gemeente in jouw woonplaats of je kind in aanmerking komt voor een PGB; zie www.pgb.nl voor meer informatie.
Kunnen we starten met ouderbegeleiding en er dan later alsnog voor kiezen om ons kind therapie te gunnen?
Ja, dat is mogelijk.
Het lukt ons niet om overdag samen een afspraak in te plannen. Zijn de intake en ouderbegeleiding ook mogelijk in de avonduren?
Mijn voorkeur gaat uit naar overdag omdat vermoeidheid in de avond een rol kan spelen. Maar, wanneer het niet anders kan, dan plan ik sessies met ouders in de avond in op maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagavond.
Bij oudergesprekken aan huis buiten Culemborg, reken ik een reiskostenvergoeding van € 7,50 (max. 20 km.).
Ik verwacht dat mijn (ex)partner geen toestemming geeft voor therapie, kan ik mijn kind toch aanmelden voor een behandeling?
Nee, dat gaat helaas niet. Voor een goed en duurzaam resultaat heeft jullie kind van beide gezag dragende ouders instemming nodig voor therapie. Ik vraag beide ouders dan ook vooraf om te tekenen voor akkoord.
In dit soort gevallen zijn er wel andere mogelijkheden. Informeer hier vrijblijvend naar.
Als ik tussentijds vragen heb of ik weet het even niet meer, kan ik dan kosteloos contact opnemen?
Ja, ouders die gebruik maken/hebben gemaakt van mijn diensten, kunnen tussen geplande afspraken door kosteloos contact met mij zoeken met een korte vraag. Echter, duurt een gesprek of het beantwoorden van mails per keer langer dan 15 minuten, dan wordt een telefonisch consult berekend à € 37,50 per half uur incl. BTW.
Wat doe je eigenlijk precies in de kindsessies?
We spelen, waarbij ik jullie kind grotendeels vrij laat in de keuze wat, hoe, met welke materialen en in welke rol ik meespeel of niet. Daarbij werk ik veel op onbewust niveau, ga in op de actuele problematiek, stel vragen, gebruik metaforen in mijn taalgebruik en zet diverse interventies in waarmee ik het zelfherstellend en zelfoplossend vermogen van je kind trigger.
Op school willen ze dat we ons kind laten onderzoeken op een stoornis. Ben jij bevoegd om diagnoses te stellen?
Nee, ik ben daar niet toe bevoegd en ik ben ook geen voorstander van diagnosticeren. Niets is wat het lijkt. Een kind identificeert zich na een diagnose vaak met zijn klacht en de omgeving doet hier onwillekeurig aan mee. Na de diagnose wordt niet meer gezocht naar de werkelijke oorzaak van opvallend gedrag en het kind zelf staat daarmee niet meer centraal. Bovendien krijgen zij vaak medicatie voorgeschreven waarvan nog lang niet duidelijk is wat dat met hun gezondheid doet op de langere termijn.
Naast de schijnbare voordelen, heeft diagnosticeren mijn inziens dan ook té veel nadelen voor jullie kind. Liever zoek ik samen met jullie uit wat er speelt, waar en met wie en welke behoeftes er zijn. Vervolgens werken we samen aan een plan hoe we jullie kind in zijn/haar omgeving kunnen ondersteunen.
Werk je alleen onder schooltijd?
Ik werk met kinderen liefst in de ochtend onder schooltijd. De reden hiervoor is dat therapie vermoeiend kan zijn en in de ochtend hebben kinderen doorgaans meer energie. De meeste scholen werken hier probleemloos aan mee. Bij de planning houden we rekening met lessen die, om goede redenen voor jullie kind, liefst niet gemist mogen worden.