Veel gestelde vragen

Klik voor het antwoord

Vertel je alles wat ik zeg aan mijn ouders?
Nee. Alles wat jij vertelt is privé, dus dat vertel ik niet zomaar door. Ik vraag altijd eerst jouw toestemming. Heb je bijvoorbeeld een geheim dat je niet aan je ouders wilt vertellen, dan bespreken we samen hoe we dat op kunnen lossen. En misschien wil je het dan zelf alsnog wel vertellen.
Ik vertel je ouders wel hoe ik denk dat het met jou gaat en wat ik denk dat jij van je vader en moeder of school nodig hebt om je weer goed te gaan voelen.
Mag mijn vader, moeder, broertje of zusje ook een keer meedoen?
Jazeker, mits diegene dat zelf ook wil natuurlijk.
Het kan zelfs zo zijn dat ik voorstel dat jij samen met je vader of moeder een keer een OK-sessie doet met mij. Bijvoorbeeld als er iets niet helemaal lekker loopt tussen jullie. Dan laat ik jullie samen tekenen of een spel doen of je verzint zelf iets om te doen.
Ik wil geen lessen missen op school. Kan je ook na schooltijd komen?
Als jij daar een hele goede reden voor hebt, zal ik mijn best doen om de kindsessies buiten schooltijd te plannen. Maar ik kan je niet beloven dat het ook altijd lukt.
We vermoeden dat ons kind hooggevoelig en/of hoogbegaafd is. Kun jij ons daarmee verder helpen?
Ja. Ik heb inmiddels vrij veel ervaring met kinderen die kampen met de uitdagingen rond hooggevoeligheid (HSP) en/of hoogbegaafdheid. Deze kinderen hebben thuis vaak woede-aanvallen, latend storend gedrag of juist onderprestatie zien op school of passen zich geheel aan in de klas. Dit is voor de kinderen zelf natuurlijk al enorm frustrerend en vermoeiend, maar legt tegelijkertijd ook een grote druk op de leerkracht én jullie gezin. Wacht niet te lang af, dit gaat niet vanzelf over! Neem liever nu vrijblijvend contact met me op via 06-11.292.069.
Wat kost Integratieve Kindertherapie en wordt het vergoed?
Als je in de gemeente Buren, Culemborg, West-Betuwe, Neder-Betuwe, West Maas en Waal of Tiel woont, dan kun je via een verwijzing in aanmerking komen voor vergoeding van mijn behandeling. Hiervoor heb je een verwijzing nodig van een (huis)arts, of informeer bij het wijkteam in jouw woonplaats en klik hier voor de website van het sociaal wijkteam in Culemborg.
Voor wie daarbuiten woont of geen inmenging van andere partijen wenst; ik hanteer een uurtarief van € 84.60 Veel zorgverzekeraars vergoeden nog steeds van elke sessie een deel van de kosten uit de aanvullende verzekering onder ‘alternatieve gezondheidszorg’ als ‘overige psychosociale therapie’. Daarbij wordt, afhankelijk van je persoonlijke pakketkeuze, een maximum bedrag per jaar vergoed. Check vooraf je eigen polis hiertoe.
Onze zorgverzekeraar vergoed de integratieve therapie niet, wat nu?
Wanneer je kind al therapie geniet, eerdere hulpverlening geen soelaas bood en nu wel vooruitgang wordt geboekt, kun je een coulancebrief sturen naar je zorgverzekeraar waarin je kenbaar maakt dat de behandeling helpt en dat je graag alsnog een vergoeding wenst.
Een andere mogelijkheid is om te informeren bij de gemeente in jouw woonplaats of je kind alsnog in aanmerking komt voor vergoeding.
Kunnen we ook alleen ouderbegeleiding inkopen of één of meer systemische consulten?
Jazeker, dat is mogelijk. En als je wilt kunnen we dan later eventueel alsnog kindertherapie starten of iets anders; dat wat past bij jullie specifieke situatie.
Het lukt ons niet om overdag samen een afspraak in te plannen. Zijn de intake en ouderbegeleiding ook mogelijk in de avonduren?
Mijn voorkeur gaat uit naar overdag omdat vermoeidheid in de avond een rol kan spelen. Maar, wanneer het niet anders kan, dan kunnen we oudergesprekken ook inplannen op de maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagavond.
Ik verwacht dat mijn (ex)partner geen toestemming geeft voor therapie, kan ik mijn kind toch aanmelden voor een behandeling?
Nee, dat gaat helaas niet. Voor een goed en duurzaam resultaat heeft jullie kind van beide gezag dragende ouders instemming nodig voor therapie. Ik vraag beide ouders dan ook vooraf om te tekenen voor akkoord.
In dit soort gevallen zijn er wel andere mogelijkheden. Informeer hier vrijblijvend naar.
Als ik tussentijds vragen heb of ik weet even niet meer hoe ik in een situatie met mijn kind moet handelen, kan ik dan kosteloos contact met je opnemen?
Ja, ouders die gebruik maken van mijn diensten, kunnen in beperkte mate tussendoor kosteloos contact met mij zoeken om voornoemde redenen.
Indien een gesprek of het beantwoorden van mails echter veelvuldig voorkomt en gemiddeld langer dan 15 minuten duurt, dan bereken ik een telefonisch consult.
Wat doe je eigenlijk precies in de kindsessies?
We spelen, waarbij ik jullie kind grotendeels vrij laat in de keuze wat, hoe, met welke materialen en in welke rol ik meespeel of niet. Daarbij werk ik veel op onbewust niveau, ga in op de actuele problematiek, stel vragen, gebruik metaforen in mijn taalgebruik en zet diverse interventies in waarmee ik het zelfherstellend en zelfoplossend vermogen van je kind probeer te activeren. Daarnaast geef ik woorden aan wat een kind ervaart en laat hem/haar dit meestal ook op een of andere manier letterlijk vormgeven.
Op school willen ze dat we ons kind laten onderzoeken op een stoornis. Ben jij bevoegd om diagnoses te stellen?
Nee, ik ben daar niet toe bevoegd en ik ben ook geen warm voorstander van diagnosticeren. In het leven gaat het er mijns inziens om dat je jezelf ten diepste leert kennen. Daar zet ik dan ook graag op in.
Niets is wat het lijkt. Een kind identificeert zich na een diagnose vaak met zijn klacht en de omgeving doet hier onwillekeurig aan mee. Na de diagnose wordt niet meer gezocht naar de werkelijke oorzaak van opvallend gedrag en het kind zelf staat daarmee niet meer centraal. Bovendien krijgen kinderen vaak medicatie voorgeschreven waarvan nog lang niet duidelijk is wat dat met hun gezondheid doet op de langere termijn.
Naast enkele voordelen op de korte termijn, heeft diagnosticeren mijn inziens dan ook té veel nadelen voor kinderen. Liever zoek ik samen met jullie uit wat er speelt, waar en met wie en welke behoeftes er zijn. Vervolgens werken we samen aan een plan hoe we jullie kind in zijn/haar omgeving kunnen ondersteunen.
Werk je alleen onder schooltijd?
Ik werk met jonge kinderen liefst in de ochtend onder schooltijd. De reden hiervoor is dat therapie vermoeiend kan zijn en in de ochtend hebben kinderen doorgaans meer energie. De meeste scholen werken hier probleemloos aan mee. Bij de planning houden we rekening met lessen die, om goede redenen voor jullie kind, liefst niet gemist mogen worden.