Veel gestelde vragen

Klik voor het antwoord

Vertel je alles wat ik zeg aan mijn ouders?
Nee. Alles wat jij vertelt is privé, dus dat vertel ik niet zomaar door. Ik vraag altijd eerst jouw toestemming. Heb je bijvoorbeeld een geheim dat je niet aan je ouders wilt vertellen, dan bespreken we samen hoe we dat op kunnen lossen. En misschien wil je het dan zelf alsnog wel vertellen.
Ik vertel je ouders wel hoe ik denk dat het met jou gaat en wat ik denk dat jij van je vader en moeder of school nodig hebt om je weer goed te gaan voelen.
Mag mijn vader, moeder, broertje of zusje ook een keer meedoen?
Jazeker, mits diegene dat zelf ook wil natuurlijk.
Het kan zelfs zo zijn dat ik voorstel dat jij samen met je vader of moeder een keer een OKsessie doet met mij. Bijvoorbeeld als er iets niet helemaal lekker loopt tussen jullie. Dan laat ik jullie samen tekenen of een spel doen of je verzint zelf iets om te doen.
Ik wil geen lessen missen op school. Kan je ook na schooltijd komen?
Als jij daar een hele goede reden voor hebt, zal ik mijn best doen om de kindsessies buiten schooltijd te plannen. Maar ik kan je niet beloven dat het ook altijd lukt.
Hoe gaat het eigenlijk precies als jij bij ons thuis komt?
Ik kom 1 uur langs bij jou thuis met mijn koffer vol spelmateriaal waarvan de inhoud elke keer wel een beetje veranderd. We spelen samen in de woonkamer en als het goed voelt voor jou, dan gaat je vader, moeder of de oppas in dat uur naar boven of naar buiten zodat jij vrijuit kan praten zonder dat iemand anders dan ik je kan verstaan. Want soms willen kinderen gewoon dingen zeggen zonder dat hun ouders dat horen. En, daar hebben ze eigenlijk altijd hele goede redenen voor. 
We vermoeden dat ons kind hooggevoelig of hoogbegaafd is. Kun jij ons daarmee verder helpen?
Ja. Ik heb veel ervaring met kinderen die kampen met de uitdagingen rond hooggevoeligheid en/of hoogbegaafdheid. Deze kinderen hebben thuis vaak woede-aanvallen, gaan op school onderpresteren (vaak meisjes) of gedragen zich op school juist heel storend in de klas (vaak jongens). Dit is voor de kinderen zelf natuurlijk al heel vervelend, maar legt tegelijkertijd ook een enorme negatieve druk op het hele gezin. Wacht niet te lang af, dit gaat niet vanzelf over. Neem liever nu vrijblijvend contact met me op via 06-11.292.069.
Wat kost Integratieve Kindertherapie en wordt het vergoed?
Als je in de gemeente Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel of West Maas en Waal woont, dan kun je via een verwijzing in aanmerking komen voor vergoeding van mijn behandeling. Informeer hiernaar bij het wijkteam in jouw woonplaats. 
Voor wie daarbuiten woont of geen inmenging van andere partijen wenst; ik hanteer een uurtarief van € 85,- De meeste zorgverzekeraars vergoeden van elke sessie een deel van de kosten uit de aanvullende verzekering onder ‘alternatieve gezondheidszorg’ of ‘overige psychosociale therapie’. Daarbij wordt, afhankelijk van jouw persoonlijke pakketkeuze, een maximum bedrag per jaar vergoed. Check je eigen polis hiertoe vooraf.
Onze zorgverzekeraar vergoed de integratieve therapie niet, wat nu?
Wanneer je kind al therapie geniet en vooruitgang boekt, kun je een coulancebrief sturen naar je zorgverzekeraar waarin je kenbaar maakt dat de behandeling helpt en dat je graag een vergoeding wilt.
Een andere mogelijkheid is om te informeren bij de gemeente in jouw woonplaats of je kind alsnog in aanmerking komt voor vergoeding.
Kunnen we ook alleen ouderbegeleiding inkopen of één of meer systemische consulten?
Jazeker, dat is mogelijk. En als je wilt kunnen we dan later alsnog kindertherapie starten of iets anders; dat wat past bij jullie specifieke situatie.
Het lukt ons niet om overdag samen een afspraak in te plannen. Zijn de intake en ouderbegeleiding ook mogelijk in de avonduren?
Mijn voorkeur gaat uit naar overdag omdat vermoeidheid in de avond een rol kan spelen. Maar, wanneer het niet anders kan, dan kunnen we oudergesprekken ook inplannen op de maandag-, dinsdag-, woensdag- of donderdagavond.
Ik verwacht dat mijn (ex)partner geen toestemming geeft voor therapie, kan ik mijn kind toch aanmelden voor een behandeling?
Nee, dat gaat helaas niet. Voor een goed en duurzaam resultaat heeft jullie kind van beide gezag dragende ouders instemming nodig voor therapie. Ik vraag beide ouders dan ook vooraf om te tekenen voor akkoord.
In dit soort gevallen zijn er wel andere mogelijkheden. Informeer hier vrijblijvend naar.
Als ik tussentijds vragen heb of ik weet even niet meer hoe ik in een situatie met mijn kind moet handelen, kan ik dan kosteloos contact met je opnemen?
Ja, ouders die gebruik maken van mijn diensten, kunnen in beperkte mate tussendoor kosteloos contact met mij zoeken om voornoemde redenen.
Indien een gesprek of het beantwoorden van mails echter veelvuldig voorkomt en gemiddeld langer dan 15 minuten duurt, dan bereken ik wel een telefonisch consult.
Wat doe je eigenlijk precies in de kindsessies?
We spelen, waarbij ik jullie kind grotendeels vrij laat in de keuze wat, hoe, met welke materialen en in welke rol ik meespeel of niet. Daarbij werk ik veel op onbewust niveau, ga in op de actuele problematiek, stel vragen, gebruik metaforen in mijn taalgebruik en zet diverse interventies in waarmee ik het zelfherstellend en zelfoplossend vermogen van je kind trigger.
Op school willen ze dat we ons kind laten onderzoeken op een stoornis. Ben jij bevoegd om diagnoses te stellen?
Nee, ik ben daar niet toe bevoegd en ik ben ook geen voorstander van diagnosticeren. Niets is wat het lijkt. Een kind identificeert zich na een diagnose vaak met zijn klacht en de omgeving doet hier onwillekeurig aan mee. Na de diagnose wordt niet meer gezocht naar de werkelijke oorzaak van opvallend gedrag en het kind zelf staat daarmee niet meer centraal. Bovendien krijgen kinderen vaak medicatie voorgeschreven waarvan nog lang niet duidelijk is wat dat met hun gezondheid doet op de langere termijn.
Naast de schijnbare voordelen, heeft diagnosticeren mijn inziens dan ook té veel nadelen voor jullie kind. Liever zoek ik samen met jullie uit wat er speelt, waar en met wie en welke behoeftes er zijn. Vervolgens werken we samen aan een plan hoe we jullie kind in zijn/haar omgeving kunnen ondersteunen.
Werk je alleen onder schooltijd?
Ik werk met kinderen liefst in de ochtend onder schooltijd. De reden hiervoor is dat therapie vermoeiend kan zijn en in de ochtend hebben kinderen doorgaans meer energie. De meeste scholen werken hier probleemloos aan mee. Bij de planning houden we rekening met lessen die, om goede redenen voor jullie kind, liefst niet gemist mogen worden.