Referenties

Wij schakelden Joke in vanwege het uitdagende gedrag van onze dochter (9) waardoor strijd, frustratie en verwijdering ontstonden. Zij nam dit gedrag zorgvuldig onder de loep én onze rol en reactie als ouders. De situatie verbeterde in enkele maanden zienderogen. Joke weet snel haar vinger op de zere plek te leggen en is een zeer deskundige therapeute. Indien nodig, meld ik ons zo weer aan.
– van een moeder
Onze dochter zat niet goed in haar vel, ging ieder sociaal contact uit de weg en wist niet goed om te gaan met haar emoties. Bij Joke leerde ze woorden geven aan haar gevoel en vertrouwen te krijgen in haar eigen kracht. Nu is zij veel beter in balans, durft nieuwe uitdagingen aan en deelt haar boosheid en verdriet met ons, waardoor wij haar beter kunnen helpen. Voorts ervoeren wij de intensieve ouderbegeleiding als heel prettig.
– van een ouderpaar
Wij meldden onze dochter bij Joke aan omdat zij last had van angst. Zij was bijvoorbeeld erg bang van haar leerkracht en sliep daardoor slecht. Ze vond het heel fijn bij Joke, die haar op een speelse manier hielp om beter met haar angsten om te gaan. Na zes kindsessies en ouderbegeleiding kan ons kind weer zijn wie ze is.
– van een moeder
Wij kozen voor ouderbegeleiding omdat ik geloof dat ouders een groot aandeel hebben in hoe hun kinderen functioneren. Daar wilden we samen met Joke naar kijken. Zou dat onvoldoende zijn geweest, dan was een vervolgtraject voor onze dochter altijd nog mogelijk.
Tijdens de begeleiding voelden we ons gehoord en er was ruimte voor onze emotie. Tegelijkertijd ervoeren we Joke als een ambassadeur voor ons kleutermeisje en pleitbezorger voor haar behoeften en ontwikkeling. Die combinatie zorgde ervoor dat we na het gesprek weer met frisse, vernieuwde energie onze ouderrol op konden pakken.
– van een moeder