Praktische informatie

Interesse in een traject voor jouzelf en/of jullie kind bij Praktijk Fitis?
Bel me op 06 1129 2069.

Dan bespreken we hoe we jullie crisis kunnen inzetten als kans om het leven met elkaar lichter en leuker te maken.

Kies voor ouderbegeleiding voor jullie samen, een individueel systemisch consult, een traject met integratieve kindertherapie of een combinatie van deze. De keuze is aan jullie.

Integratieve therapie Culemborg

Werkwijze

Na een telefonische aanmelding van jullie kind, ontvang je als ouder(s) onder meer een uitgebreide vragenlijst. Deze informatie dient voor mij ter voorbereiding op de intake. De intake is zonder kinderen.

Daarna plannen we, indien gewenst, 5 wekelijkse kindsessies van één uur gevolgd door een oudergesprek/evaluatie. Afhankelijk van wat er dan nog nodig is, plannen we vervolgsessies. Ter afsluiting houden we een eindevaluatie.

Intussen werk ik met jullie als ouder in individuele (systemische) consulten ter verheldering en verdieping van eigen thema’s. Dit kan overigens ook zonder dat je kind in therapie is.

Verder ben je welkom om te blijven en mee te spelen met je kind in een OK-sessie, waarbij ik als therapeut zal begeleiden op jullie onderlinge dynamiek en communicatie.

Tijdens een kindertherapietraject houden we elkaar op de hoogte van bijzonderheden die van invloed kunnen zijn op jullie kind/gezinsleden en dus op de behandeling.

Kosten & vergoeding

Kosten

Ik hanteer een tarief van € 85,- per uur.
Er bestaan ook mogelijkheden voor vergoeding van de behandeling (zie hieronder).

Vergoeding

De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten uit de aanvullende verzekering onder ‘alternatieve gezondheidszorg’. Daarbij worden, afhankelijk van je persoonlijke pakketkeuze, maximale vergoedingen toegekend. Check vooraf dus je eigen polis hiertoe.

Ik hanteer een zakelijk tarief van € 120,- per uur. Mijn diensten zijn niet BTW belast.

Beroepsvereniging & klachten

Praktijk Fitis is lid van de Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT; licentienummer 671.21.A). Deze beroepsvereniging bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden.

Zijn er klachten over mij of mijn aanpak, dan ga ik ervanuit dat we deze samen in een goed gesprek zullen oplossen.

Lukt dit onverhoopt niet, dan is bemiddeling mogelijk. Klik voor meer informatie op deze link.

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan

Samen zoeken wij naar jouw oplossing