Ouderbegeleiding voor jezelf en elkaar

Kinderen volgen waar ouders gaan

Kinderen leren niet van succes; mislukking is een betere leermeester.

Wil jij meer harmonie in huis? Kinderen floreren bij ouders in hun kracht, dus laat je via jezelf op het juiste spoor zetten naar je kind.’

Wanneer?

Ouderbegeleiding

‘Ouderbegeleiding bij Praktijk Fitis werpt licht op jezelf, je kind en elkaar. Ik bied jullie houvast bij ingewikkelde opvoedsituaties en geef praktische handvatten waarmee je direct aan de slag kunt. Dusdanig, dat je vanuit contact met jezelf, het contact met je kind kunt verstevigen en waar nodig herstellen.

Betekenis geven aan gedrag

Door gedragingen van je kind te interpreteren, vertaal ik en geef betekenis aan dit gedrag. Vervolgens gaan we dieper in op de interactie tussen jullie en je kind. Een zoektocht naar wat maakt dat elk gezinslid doet wat hij of zij doet.

Psychosomatiek

Ook lichamelijk welzijn is hierbij interessant. Ziekte vertelt ons mede waar een disbalans zit in de geest en waar je (ziel) jouw eigen pad niet bewandeld.

Aldus ontstaat inzicht en bewustwording van patronen en onderliggende beweegredenen voor gedrag. Hiermee komt de weg vrij voor verandering.

Alles op zijn tijd

Schuld, schaamte of een bepaald idee over ‘goed ouderschap’ zijn vaak redenen om geen deskundige hulp in te schakelen. Of de overtuiging dat je het als ouders zelf allemaal moet kunnen. Dit maakt dat gezinnen soms jarenlang met problemen worstelen met of rond de kinderen. Maar, voor alles is een tijd en plaats. En wanneer jij dit met interesse hebt gelezen, dan is die tijd wellicht nu rijp.’

Wanneer resultaat

Onlosmakelijk verbonden

Geniet jullie kind integratieve kindertherapie, dan is ouderbegeleiding onlosmakelijk verbonden middels een intake en tussentijdse oudergesprekken. Kinderen hebben gemiddeld zo’n 8 kindsessies nodig. Desgewenst houden we een familieopstelling.
Daarnaast is losse ouderbegeleiding zonder kindertherapie mogelijk. Deze gesprekken duren 1,5 tot 2 uur. De kosten zijn € 85,- per uur incl. BTW. Check je zorgverzekeraar voor een gedeeltelijke vergoeding uit de aanvullende verzekering.