Ouderbegeleiding voor jezelf en elkaar

Kinderen volgen waar ouders gaan

Kinderen leren niet van succes; mislukking is een betere leermeester.

Wil jij meer harmonie in huis? Kinderen floreren bij ouders in hun kracht, dus laat je via jezelf op het juiste spoor zetten naar je kind.

Wanneer?

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding bij Praktijk Fitis werpt licht op jezelf, je kind en elkaar. Ik bied jullie houvast bij voor jullie ingewikkelde opvoedsituaties en geef praktische handvatten waarmee je direct aan de slag kunt. Dusdanig, dat je vanuit inzichten in en contact met jezelf, het contact met je kind kunt verstevigen en waar nodig herstellen.

Betekenis geven aan gedrag

Door gedragingen van je kind te interpreteren, vertaal ik en geef betekenis aan dit gedrag. Vervolgens gaan we dieper in op de interactie tussen jou en je kind en kijken we waar je kind jou spiegelt. Een zoektocht naar wat maakt dat elk gezinslid doet wat hij of zij doet.

Psychosomatiek

Ook lichamelijk welzijn is hierbij interessant. Ziekte vertelt ons mede waar een disbalans zit in jouw denken en doen en waar je (ziel) jouw eigen pad niet bewandeld. Zo ontstaat inzicht en bewustwording van patronen en onderliggende beweegredenen voor gedrag. Zodra dat duidelijk is, komt de weg vrij voor verandering en, in veel gevallen, zelfs genezing.

Alles op zijn tijd

Schuld, schaamte of een bepaald idee over ‘goed ouderschap’ zijn vaak redenen om geen deskundige hulp in te schakelen. Of de overtuiging dat je het als ouders allemaal zelf moet kunnen. Dit maakt dat gezinnen soms jarenlang met problemen worstelen met of rond de kinderen. Maar, voor alles is een tijd en plaats. Dus, als jij dit met interesse leest, dan is die tijd wellicht nu rijp.

Wanneer resultaat

Herverbonden

Resultaat van een traject meten we af aan het verdwijnen of afnemen van de aanmeldingsklacht waarbij jullie als ouders de tools in handen hebben om verder te kunnen zonder mijn begeleiding. Meestal betekent dit, dat jullie kind en/of jullie weer herverbonden raken met jullie persoonlijke kwaliteiten,  talenten en vooral, met elkaar.

Geniet jullie kind integratieve kindertherapie, dan is ouderbegeleiding onlosmakelijk verbonden middels een intake en tussentijdse oudergesprekken. Kinderen hebben gemiddeld zo’n 8 tot 15 kindsessies nodig, afhankelijk van de stappen die jullie als gezin maken.
Voor een dieper inzicht in jezelf en je gezin, adviseer ik ouders meestal een tafel- of opvoedopstelling naast de reguliere oudergesprekken.
Losse opvoedconsulten of systemische consulten voor ouders (zonder traject voor jullie kind) zijn zeker ook mogelijk. Deze consulten duren 1,5 tot 2 uur en kosten € 85,- per uur.
Check jouw zorgverzekering voor vergoedingen uit de aanvullende verzekering. Of ga even na bij de gemeente in jullie woonplaats of mijn diensten via je gemeente worden vergoed.