Heeft je kind een ontwikkelings voorsprong of is het hoogbegaafd?

Ik label niet graag. Liever zoek ik samen met ouders en kinderen naar de uitdagingen waar een kind voor staat om dan samen te speuren naar onontdekte talenten en oplossingen. In het geval van een vermoedelijke ontwikkelingsvoorsprong maak ik daar echter een uitzondering op.

Onhandelbaar

Met regelmaat spreek ik ouders die zich afvragen wat er toch met hun kind aan de hand is. Waarom het op school niet laat zien wat het thuis wel laat zien. Of, waarom er op school juist niets aan de hand lijkt, maar het kind thuis onhandelbaar is, met regelmaat woedeaanvallen heeft en/of niet meer naar school toe wil.

Nog te weinig (h)erkend

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong worden nog te weinig (h)erkend op het kinderdagverblijf en op school. Hierdoor kunnen al heel vroeg gedragsproblemen ontstaan. Peuters die onverwachte dingen doen die gevaar opleveren voor henzelf of anderen, niet tot spel komen, de baas spelen, geheel hun eigen gang gaan of woede-uitbarstingen zodra ze worden beperkt of gecorrigeerd. Of kleuters die zich extreem aanpassen. Dit leidt tot veel negatieve aandacht waarmee het probleem voor het kind én alle opvoeders groter wordt.

Ontdekken van je ware aard

Zodra wordt erkend dat een kind met een ontwikkelingsvoorsprong (én dus ook hooggevoelig) een andere benadering nodig heeft, kunnen gedragsproblemen effectief worden aangepakt. Een kind met een ontwikkelingsvoorsprong of hoogbegaafdheid heeft een top-down leermethode nodig, veel structuur en helderheid, uitdagend spelmateriaal en een zekere voorspelbaarheid. Zodra dit wordt ingezet, zie je dat het wangedrag afneemt en de ware aard van het kind veel meer tot zijn recht kan komen.

Eigen-wijsheid

Naast het feit dat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong een hoog IQ hebben, vertellen ouders over een snelle ontwikkeling met sprongen. Over een eigen-wijze creativiteit en interesse in zekere onderwerpen tot ze er alles van (denken te) weten. Maar ook over een enorme gevoeligheid en intens ervaren emoties of meerdere talenten die ze gelijktijdig en maximaal ontwikkelden.
Deze kinderen hebben veel vragen en een enorme leerhonger, maar helaas zijn de meesten ook bang om fouten te maken en perfectionistisch tot het bot. Een complexe mix van problemen kan ontstaan wanneer een kind hier niet goed bij wordt begeleid en/of gestimuleerd.

Intens ouderschap lichter maken

Ouderschap van deze begaafde kinderen is intens. Veel ouders weten vaak van zichzelf niet dat zij ook hoogbegaafd zijn (het is erfelijk). Maar, zodra zij zich dit realiseren en erkennen, valt ook voor hen vaak veel op zijn plek. Mijn advies is dan ook: informeer jezelf en zoek ontwikkelingsgelijken voor je kind én jezelf. Dan zul je merken dat je niet de enige bent met zo’n uitzonderlijk bedraad brein. Dat is vaak een feest van herkenning en maakt ouderschap lichter.

Opluchting

Om te ontdekken dat je helemaal okee bent, bepaald niet dom of lui (zoals vaak wordt gedacht) maar dat je gewoon anders leert en dat jouw extreme emoties en gevoeligheid normaal zijn, geeft veel opluchting. En ook de verklaring waarom het logisch was dat jij en je omgeving elkaar niet begrepen en dat er vaak geen klik was met andere kinderen et cetera. Door jezelf écht te leren kennen kun je alsnog die latente talenten ontwikkelen en zo op je eigen pad terugkomen.

Ik begeleid jullie daar graag bij. Bel of mail me vandaag nog.