Integratieve Kindertherapie

Als je wilt dat je kind weer gaat stralen

Ik vind het lastig om over dingen te praten die me dwars zitten.
Hoe los ik dat op?

Elk kind weet het, kan het en doet het. Ik begeleid jullie graag om weer in je kracht te gaan staan; dat is de uitdaging.

Wanneer?

Kindertherapie

Integratieve Kindertherapie is zinvol wanneer je graag wilt dat je zoon/dochter weer zichzelf wordt; een vrij en blij kind. Wanneer je wilt dat je kind goed gaat eten, slapen, weer zindelijk wordt of vrienden gaat maken. Of als er veel conflict is tussen jou en je kind of tussen de kinderen onderling. Of als het op school niet goed gaat. Veel kinderen onderpresteren en gedragen zich aangepast of juist onhoudbaar in de klas doordat ze een andere benaderingswijze nodig hebben vanwege hun hoogbegaafdheid. 
Kortom, als je wilt dat je kind weer lekker in zijn vel komt om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, neem dan contact met me op.

Lichamelijke gezondheid

Integratieve Kindertherapie kan effectief werken bij lichamelijke klachten die door artsen niet kunnen worden verklaard of behandeld omdat er geen lichamelijke oorzaak voor gevonden kan worden (psychosomatiek).

Life-events

Integratieve Kindertherapie helpt kinderen om te gaan met heftige life-events zoals; het hervinden van je plek bij gezinsuitbreiding, echtscheiding of in een nieuw samengesteld gezin. Maar ook bij verlies, geweld, verhuizing, adoptie of andere ingrijpende gebeurtenissen.

Oorzaak onbekend?

Soms is er geen aanwijsbare reden waarom je kind niet vrolijk en vrijuit door het leven gaat. In dat geval kan het zo zijn dat jij of je partner onverwerkt verdriet of trauma met je meedraagt, al dan niet bewust. Dit pikt je kind onbewust op om er vervolgens naar te gaan leven. In dat geval is het belangrijk voor jou om hier meer bewustzijn op te ontwikkelen. Dat kan bij mij onder meer via systemische consulten met behulp van familieopstellingen.

Wanneer resultaat

Oplossingsgericht en kortdurend

Integratieve Kindertherapie is oplossingsgericht en doorgaans kortdurend; gemiddeld tien à vijftien kindsessies. Daarnaast een intake, tussentijdse evaluatie(s) en een afsluitend oudergesprek. Vaak is een schoolobservatie zinvol en ik adviseer doorgaans een systemisch consult aan ouders.
Let op: de duur van de behandeling is mede afhankelijk van de interpersoonlijke en externe omstandigheden en van de mate waarin jullie als ouders bereid zijn mee te werken en te veranderen.
Mijn tarief is € 88,20 per uur. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel hiervan uit de aanvullende verzekering onder ‘alternatieve gezondheidszorg’. Daarnaast worden mijn diensten onder meer vergoed door de gemeente Culemborg, Buren, Neder-Betuwe, West Betuwe, Tiel & West Maas en Waal.

BewarenBewaren

BewarenBewaren