Is het straffen en belonen van kinderen effectief?

Straffen en belonen om kinderen in het gareel te houden lijkt effectief, maar is het niet. Met een dreigende straf boven het hoofd, stoppen kinderen doorgaans wel met ongewenst gedrag, maar grote kans dat het gewoon alsnog gebeurt zodra jij je omdraait. Bovendien kom je er niet achter waarom je kind dit doet, waarmee je een kans verspeelt om écht met elkaar in contact te komen en je kind blijft zitten met het onderliggende probleem.

Zelf na leren denken

Als Integratieve Kindertherapeut spreek ik regelmatig ouders die hiermee worstelen. En, logisch ook, want het korte termijneffect van straf of beloning is vaak wel prettig. Maar zo krijg je dus kinderen die vooral iets doen of laten om iets te krijgen wat ze willen of iets vervelends te voorkomen. Dat betekent dat ze leren om te volgen en niet om zelf na te denken over mogelijke oplossingen of alternatieven. Je leert kinderen zo zelfs stiekem gedrag aan en de kans neemt toe dat ze niet de waarheid zullen spreken als je daarom vraagt.

In contact blijven met je kind

Door met straf te dreigen, raakt een kind dus extern gemotiveerd. Het zal zijn best doen om straf te ontlopen of iets te krijgen zonder intrinsieke motivatie. Je kinderen kunnen ook bang worden van jou, van je boosheid of jouw macht en aldus uit contact gaan. Dat maakt het moeilijker om je kind te helpen met het werkelijke probleem achter het ongewenste gedrag.
Kortom, de problemen van het kind en dus ook van de opvoeders worden zo steeds groter. Immers, de verbinding tussen jou en je kind wordt zwakker en dus ook de mate waarin je invloed kunt uitoefenen op je opgroeiende kind met alle gevolgen van dien.

Consequenties en beweegredenen

Leg je kind dus liever rustig uit wat de consequenties zijn van bepaald gedrag en vraag of dat is wat het wil. Vraag vooral ook even door en laat het weten dat je wilt snappen waarom hij/zij doet wat het doet. Kijk dan hoe jij ze kunt steunen bij de beweegreden achter het ongewenste gedrag. Want onthoudt; elk kind heeft goede redenen om te doen wat het doet.

Meer informatie of graag sparren over een voor jullie ingewikkelde situatie met je kind? Bel of mail me en kom een keer langs op afspraak.