Integratieve therapie Culemborg

Familieopstelling

Een familieopstelling laat onbewuste patronen, situaties, communicatielijnen en niet bewuste gedragingen van jezelf ten opzichte van anderen zien. Door symbolen neer te zetten op tafel op een zogenoemd ‘veld’, ontstaat een veelzeggend beeld dat aanleiding tot vragen en antwoorden geeft. Hierna voelen mensen zich vaak vrijer, lichter en opgelucht.

Familieopstelling

Met een helicopterview kijken naar jullie gezin

Uitzoeken waar gevoelens en gedrag vandaan komen

Soms blijft onduidelijk waar negatief ervaren gevoelens en gedrag bij jezelf of bij je kind vandaan komen. Het lukt maar niet deze om te buigen en vaak is niet helder wat er precies onder zit. Een opstelling kan overzicht en inzicht bieden via het geboden helicopterview op het, als bijna magisch ervaren, beeld op tafel. Symboliek werkt van oudsher sterk door op de mens. Zo ook tijdens een familieopstelling.

Helderheid in rollen en taken binnen een gezin

Via een opstelling wordt helder hoe de rolverdeling en plek in een gezin op het niveau van de ziel wordt ervaren. Regelmatig blijkt dat een kind (onbewust) de plek van een ander kind of zelfs die van een ouder heeft ingenomen. Dit gebeurt vaak wanneer je als ouder kampt met problemen of wanneer een vader/moeder fysiek afwezig is. Deze verstoorde dynamiek heeft ingrijpende gevolgen voor ouders én kinderen. Plekverwisseling veroorzaakt ook veel conflicten tussen broertjes en zusjes.

Overgedragen systeemlast in de familie

Onwillekeurig draag je over op je kind wat jij wel en niet hebt verwerkt of wat als geheim onbesproken bleef. Deze zogenoemde ‘systeemlast’ wordt onbewust en in liefde door je kind aangenomen. Draag jij een beschadigd innerlijk kind met je mee door ingrijpende familiegebeurtenissen of een onveilige jeugd? Dan herken je wellicht jouw kind in soortgelijke sociale situaties. Of je ziet hoe je kind hetzelfde (problematische) gedrag hanteert dat jou als kind hielp overleven. Een familieopstelling werpt hier licht op en geeft openingen naar herstel.

Bekijk het eens anders

Een tafelopstelling of individuele opvoedopstelling duurt 1,5 tot 2 uur. Ik adviseer altijd om deze 1 op 1 te doen, zodat je niet beïnvloed kunt worden door een ander. Een heldere vraagstelling én openstaan voor verandering, beïnvloeden beide het resultaat positief. Eén opstelling kan al ruim inzicht, meer lichtheid en onverwachte ontwikkelingen teweegbrengen maar ontslaat je niet van werken aan jezelf. Het is geen ’toveren’. Herhaling van een opstelling met een nieuwe vraag kan na enige tijd helpend en wenselijk zijn.

Crisis als kans

 

Neem gerust contact met mij op

Wijsheid komt niet altijd met de jaren; luister ook naar wat jouw kind te vertellen heeft!

Informeer vrijblijvend:
info@praktijkfitis.nl
06 1129 2069

Heel je verleden door ten volle te leven in het NU

Ben je bereid in de spiegel te kijken die je kind jou voorhoudt?