Integratieve therapie Culemborg

Zoek je hulp voor je kind?

Je wilt dat je kind vrolijk in het leven staat, bloeit, ontwikkelt, vriendschappen opbouwt, met plezier naar de opvang of naar school gaat. Liefst zie je dat je kind licht en vrij leeft, talenten ontdekt en ontwikkelt. Maar, er zijn periodes waarin dit niet lijkt te lukken.

Integratieve Kindertherapie in combinatie
met systemische ouderbegeleiding
biedt daarin uitkomst.

Samen op weg

Therapie op maat

Ik ga uit van een grote innerlijke kracht, zelfhelend en probleemoplossend vermogen in elk mens, van klein naar groot. Elk kind geeft hier op geheel eigen-wijze vorm aan en vindt zo zijn/haar karakteristieke oplossingen.
Praktijk Fitis biedt therapie op maat aan kinderen tot ongeveer 13 jaar (14 tot 18 jaar in overleg). Daarbij wordt afgestemd op jullie (gezins)wensen en mogelijkheden en staat tegelijkertijd jullie kind nadrukkelijk centraal.

Holistische werkwijze

Door mijn integratieve werkwijze is er aandacht voor lichamelijk, geestelijk én spiritueel welzijn. Hierbij werk ik met 6 verschillende behandelmodellen en vanuit het besef dat elk kind onderdeel uitmaakt van een groter geheel; holistisch dus.
Losse ouderconsulten, zonder behandeltraject voor jullie kind, is eveneens mogelijk.

Informeer vrijblijvend:
info@praktijkfitis.nl
06 1129 2069

Begeleiding van ouder en kind

Als ouder of professionele opvoeder wil je dat het kind waar je voor zorgt zich lekker voelt, blij, fit en krachtig. Dat het de uitdagingen van het leven nieuwsgierig en energiek aangaat. Dat het fijne vriend(innet)jes heeft en met plezier naar de opvang of school gaat. En natuurlijk, dat je kind gebeurtenissen en gevoelens met jou deelt zodat jullie het er samen over kunnen hebben en je hem/haar waar nodig kunt steunen. De praktische realiteit is vaak anders.

Zoek je als ouders naar handvatten en zijn jullie bereid om zelf mee te werken aan een behandeltraject voor jullie kind, dan slaan we deze weg samen in. Via (ouder-)kindsessies en/of ouderbegeleiding en -coaching met behulp van tafelopstellingen werken we aan meer bewustzijn op zaken als je innerlijke houding, de oorsprong van heersende opvattingen en vastgeroeste belemmerende patronen. Dit maakt verandering mogelijk bij jou en zo ook bij jullie kind.

Integratieve therapie Culemborg

Elk kind kan het, weet het en doet het!

Samen zoeken wij naar jouw oplossing

Aanbod therapie Culemborg

Kindertherapie

Weer lekker in je vel

Door opvallend gedrag laten kinderen merken dat er iets mis is. In de kindsessies voelen zij zich erkend, gezien en gehoord, vinden hun eigen oplossingen en komen zo weer lekker in hun vel.

Ouder-kind begeleiding

Handreikingen, bewustwording en inzicht

Door met je kind samen te komen spelen in de praktijk, kan ik waarnemen hoe jullie communiceren. Doordat ik dingen tussendoor benoem of vragen stel vanuit mijn perspectief, ontstaat doorgaans meer helderheid en ruimte, begrip en (h)erkenning. In een daaropvolgend oudergesprek (zonder kind) kijken we hierop terug.

Ouderworkshops

Samen sta je sterker

Deel je zorgen en hervindt humor en plezier in de opvoeding. Kom kennis en kunde uitwisselen. Ontdek het verschil in kindertaal en volwassen taal en de toepassing ervan. Samen staan we sterker.

Familieopstelling

Je weet meer dan je denkt

Via een individuele opvoedopstelling of tafelopstelling ontstaat een beeld van hoe het met jezelf in relatie tot anderen gaat. Het maakt patronen inzichtelijk en zo ontstaat ruimte voor verandering.